Plantaža borovnica

Plantaža američke borovnice nalazi se u podnožju Medvednice, na zapadnom dijelu Općine Bistra, a prostire se na zemljištu površine cca 3,5 hektara.

Zasnivanje plantaže započeto je u proljeće 2004. godine, kada su pokrenuti pripremni radovi obrade tla za sadnju, nasipavanje supstrata zbog postizanja adekvatne kiselosti tla pogodnog za rast biljaka, te potom i sadnja prvih sadnica unutar nasada američke borovnice. Sotre borovnica zastupljene na plantaži pogledajte ovdje.

Plantaža raspolaže dvama uređenim dubinskim bunarima, te većim akumulacijskih jezerom, iz kojih se crpi voda u svrhu navodnjavanja nasada, koje se vrši potpuno automatiziranim rasprskivačima, mrežno razgranatim do svake pojedine biljke, kako bi se svakom grmu pojedinačno osigurala potrebna količina vode i stupanj vlažnosti.

Cjelokupni nasadi unutar plantaže zaštićeni su mrežama koje služe za obranu od bočnih udara vjetra, čime je spriječeno polijeganje i oštećivanje mladih sadnica.Isto tako, nasad je zaštićen protugradnim mrežama, te mrežama protiv ptica, a sve u cilju maksimalnog utjecaja na razne vremenske i druge nepogode.Plantažom se prostiru planirani odvodni kanali koji srpiječavaju zadržavanje, te usmjeravaju izlaz nepotrebnih oborinskih voda iz nasada.

Također su izgrađeni brojni servisni putevi unutar plantaže, potrebni za nesmetano prometovanje vlastite poljoprivredne mehanizacije i strojeva; te adekvatni upravni, gospodarski i prateći objekti potrebni za urede, smještaj radnika, strojeva i sličnog.

Plantaža borovnice tvrtke Hellea d.o.o. spada u tip zatvorene plantaže, s pristupnim predprostorom namjenjenog dolasku kupaca i poslovnih posjetitelja.Uzgoj američke borovnice na našoj planaži, vrši se pod nadzorom Zavoda za voćarstvo, te Zavoda za sjemenarstvo i rasadništvo iz Osijeka, uz njihovo stručno praćenje i savjetodavnu pomoć, kao i uz nadzor agronomskog kadra.